نمایندگی فروش پتوی نرمینه | فروشگاه پتو نرمینه مدل نسیم و نگین

کارخانه پتو بافی نرمینه بافت کاشان از بزرگ ترین و فعال ترین کارخانه های پتو بافی کشور هست. لذا این کارخانه پتو بافی برای فروش انواع تولیدات پتو سیلک / راشل خود به خیلی از شهرهای کشور نمایندگی فروش پتوی نرمینه بافت را داده است. از بزرگ ترین فروشگاه پتو نرمینه مدل نسیم و نگین و نرمین و سروین در کشور می توانیم به واحد فروش پتو نیرباف تماس بگیرید.

فروشگاه پتو نرمینه با مشخصات پتو نسیم و نگین

[us_pricing style=”flat” items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%AA%D9%88%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%2009120783359%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22features%22%3A%22%20%20%20%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%5Cn%20%20%20%20%D9%88%D8%B2%D9%86%3A%202.2%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%5Cn%20%20%20%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%3A%202.15%20*%201.55%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%5Cn%20%20%20%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%3A%2014%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87%5Cn%20%20%20%20***********%5Cn%20%20%20%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%5Cn%20%20%20%20%D9%88%D8%B2%D9%86%3A%203.5%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%5Cn%20%20%20%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%3A%202.35%20*%202.15%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%5Cn%20%20%20%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%3A%2010%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87%22%2C%22btn_text%22%3A%22Sign%20up%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%AA%D9%88%20%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE%2009120783359%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%22%2C%22features%22%3A%22%20%20%20%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%5Cn%20%20%20%20%D9%88%D8%B2%D9%86%3A%201.5%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%5Cn%20%20%20%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%3A%202.15%20*%201.55%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%5Cn%20%20%20%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%3A%2014%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87%5Cn%20%20%20%20***********%5Cn%20%20%20%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%5Cn%20%20%20%20%D9%88%D8%B2%D9%86%3A%202.3%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%5Cn%20%20%20%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%3A%202.35%20*%202.15%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%5Cn%20%20%20%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%3A%2012%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87%22%2C%22btn_text%22%3A%22Sign%20up%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%5D”]

گفتیم که کارخانه پتو بافی نرمینه بافت کاشان و حتی یزد اقدام به تولید انواع بسیار متفاوتی از پتو های راشل و آکریلیک کرده اند. که دو مورد آن را در بالا با مشخصات ارائه دادیم.

برای بدست آوردن مشخصات بقیه پتو های این کارخانجات پتو بافی می تواند تماس بگیرید.

[us_text text=”جهت خرید روفرشی و روبالش نیرباف اینجا کلیک کنید.” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Fnirbaf.ir%2Fyazd-slippers-store-price-list-of-9-meter-slippers-in-yazd-major-purchase-of-yazd-slippers%2F|title:%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%20%7C%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%209%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%20%7C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF” tag=”h3″]
[us_text text=”جهت خرید تشک و زیرانداز سفری نیرباف اینجا کلیک کنید.” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Fnirbaf.ir%2Ftravel-mattress%2F” tag=”h3″]

آدرس و شماره تماس کارخانه و نمایندگی فروش پتوی نرمینه بافت یزد

برای بدست آوردن شماره تماس و آدرس کارخانجات پتو بافی نسیم و ونگین و نیز در کل آدرس و شماره تماس نمایندگی فروش پتو نرمینه بافت یزد و غیر میتوانید تماس بگیرید.

البته در ما لیست قیمت های بروز و کامل پتو ها را نیز تهیه کرده ایم. فروش البته به صورت کارتنی هست. لذا لیست قیمت فروش پتو ها بر اساس حداقل یک کارتن هست. لیست قیمت فروش پتو کارتنی با لیست قیمت تک فروشی و خرده فروشی بسیار متفاوت هست. در خرده فروشی حداقل 20% تا 50% گرون تر هست.

کارخانه تولید انواع روفرشی

مستقیم از کارخانه خرید کنید.

به دنبال یک تولید کننده روفرشی در یزد هستید.

برای فروش اینترنتی پتو نرمینه نیز تماس بگیرید.

از جمله اقدامات مهم تیم فروش نیرباف، فراهم ساختن شرایط فروش اینترنتی پتو نرمینه و انواع دیگر پتو ها هست. فروش اینترنتی به دلایلی بسیار مهم هست. سود آور تر و کم هزینه تر از خرید های حضور هست.

ما هم بر این مهم آگاهی داریم. می دانیم که بسیار از خریداران امکان خرید حضوری انواع محصولات را ندارند. لذا فروش اینترنتی پتو نرمینه و غیر را فراهم و ساده کرده ایم. خرید راحت و ساده را با یک بار تجربه ادامه دهید.

مراکز فروش روفرشی | لیست قیمت روفرشی یزد

خرید مستقیم انواع پتو نرمینه از کاشان

اگر به دنبال نمایندگی فروش پتوی نرمینه بافت کاشان هستید، قصد خرید مستقیم انواع پتو نرمینه بافت کاشان را دارید. با ما تماس بگیرید. فروش مستقیم البته آسودگی خاطر بیشتری دارد. خرید مستقیم پتوی نرمینه از کاشان باعث خرید ارزان تر انواع پتو می باشد.

برچسب‌ها:, , ,

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما

تماس تلفنی

تماس از طریق واتساپ

تماس از طریق تلگرام

اینستاگرام نیرباف

تماس با ما

اینستاگرام نیرباف

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها