دسته: پتو نگین

قیمت پتو نگین یک نفره | قیمت پتو 2 نفره نرمینه نگین

خیلی از خریداران برای دریافت لیست قیمت پتو نگین یک نفره | و قیمت پتو دون نفره نرمینه نگین تماس می گیرند. که البته باید بیان کرد که همیشه امکان ثبت لیست قیمت در سایت وجود ندارد. چرا که نوسانات قیمتی به دلایل زیادی وجود ندارد. به همین خطر باید بیان کرده که برای دریافت لیست قیمت پتو نگین یک نفره و نیز قیمت پتو دو نفره نرمینه نگین باید تماس گرفت.

برای دریافت لیست قیمت پتو یک نفره و دو نفره نسیم اینجا کلیک کنید.

آدرس کارخانه و قیمت پتو نگین یک نفره | قیمت پتو دو نفره نرمینه نگین

کلیه مشتریان به طور طبیعی به دنبال آدرس کارخانه پتو نگین هستند. علت نیز دریاقت لیست قیمت پتو نگین یک نفره و نیز قیمت پتو دو نفره نرمینه نگین هست. فکر این هست که اگر مستقیم بخریم قطعا ارزون تر می خریم!

البته اگر بخریم! چرا که خرید مستقیم از کارخانه برای هرکسی مهیا نیست. به عبارتی کارخانه پتو به هرکسی مستقیم بار نمی دهد. علت ان نیز مجموعه دلایلی هست که انشاله بیان خواهیم کرد.

[us_image image=”2031″ size=”us_600_600″]
برای خرید ارزان و مستقیم انواع روبالش و روفرشی اینجا کلیک کنید.
[us_image image=”1621″ size=”us_600_600″]
برای خرید مستقیم و ارزان تشک و زیرانداز مسافرتی اینجا کلیک کنید.

نمایندگی فروش پتوی نرمینه | فروشگاه پتو نرمینه مدل نسیم و نگین

کارخانه پتو بافی نرمینه بافت کاشان از بزرگ ترین و فعال ترین کارخانه های پتو بافی کشور هست. لذا این کارخانه پتو بافی برای فروش انواع تولیدات پتو سیلک / راشل خود به خیلی از شهرهای کشور نمایندگی فروش پتوی نرمینه بافت را داده است. از بزرگ ترین فروشگاه پتو نرمینه مدل نسیم و نگین و نرمین و سروین در کشور می توانیم به واحد فروش پتو نیرباف تماس بگیرید.

فروشگاه پتو نرمینه با مشخصات پتو نسیم و نگین

[us_pricing style=”flat” items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%AA%D9%88%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%2009120783359%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%22%2C%22features%22%3A%22%20%20%20%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%5Cn%20%20%20%20%D9%88%D8%B2%D9%86%3A%202.2%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%5Cn%20%20%20%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%3A%202.15%20*%201.55%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%5Cn%20%20%20%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%3A%2014%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87%5Cn%20%20%20%20***********%5Cn%20%20%20%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%5Cn%20%20%20%20%D9%88%D8%B2%D9%86%3A%203.5%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%5Cn%20%20%20%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%3A%202.35%20*%202.15%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%5Cn%20%20%20%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%3A%2010%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87%22%2C%22btn_text%22%3A%22Sign%20up%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%AA%D9%88%20%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%BE%2009120783359%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%22%2C%22features%22%3A%22%20%20%20%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%5Cn%20%20%20%20%D9%88%D8%B2%D9%86%3A%201.5%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%5Cn%20%20%20%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%3A%202.15%20*%201.55%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%5Cn%20%20%20%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%3A%2014%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87%5Cn%20%20%20%20***********%5Cn%20%20%20%20%D8%AF%D9%88%20%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87%5Cn%20%20%20%20%D9%88%D8%B2%D9%86%3A%202.3%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%5Cn%20%20%20%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%3A%202.35%20*%202.15%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%5Cn%20%20%20%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%3A%2012%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87%22%2C%22btn_text%22%3A%22Sign%20up%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2215px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%5D”]

گفتیم که کارخانه پتو بافی نرمینه بافت کاشان و حتی یزد اقدام به تولید انواع بسیار متفاوتی از پتو های راشل و آکریلیک کرده اند. که دو مورد آن را در بالا با مشخصات ارائه دادیم.

برای بدست آوردن مشخصات بقیه پتو های این کارخانجات پتو بافی می تواند تماس بگیرید.

[us_text text=”جهت خرید روفرشی و روبالش نیرباف اینجا کلیک کنید.” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Fnirbaf.ir%2Fyazd-slippers-store-price-list-of-9-meter-slippers-in-yazd-major-purchase-of-yazd-slippers%2F|title:%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%20%7C%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%209%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF%20%7C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%DB%8C%D8%B2%D8%AF” tag=”h3″]
[us_text text=”جهت خرید تشک و زیرانداز سفری نیرباف اینجا کلیک کنید.” link_type=”custom” link=”url:https%3A%2F%2Fnirbaf.ir%2Ftravel-mattress%2F” tag=”h3″]

آدرس و شماره تماس کارخانه و نمایندگی فروش پتوی نرمینه بافت یزد

برای بدست آوردن شماره تماس و آدرس کارخانجات پتو بافی نسیم و ونگین و نیز در کل آدرس و شماره تماس نمایندگی فروش پتو نرمینه بافت یزد و غیر میتوانید تماس بگیرید.

البته در ما لیست قیمت های بروز و کامل پتو ها را نیز تهیه کرده ایم. فروش البته به صورت کارتنی هست. لذا لیست قیمت فروش پتو ها بر اساس حداقل یک کارتن هست. لیست قیمت فروش پتو کارتنی با لیست قیمت تک فروشی و خرده فروشی بسیار متفاوت هست. در خرده فروشی حداقل 20% تا 50% گرون تر هست.

کارخانه تولید انواع روفرشی

مستقیم از کارخانه خرید کنید.

به دنبال یک تولید کننده روفرشی در یزد هستید.

برای فروش اینترنتی پتو نرمینه نیز تماس بگیرید.

از جمله اقدامات مهم تیم فروش نیرباف، فراهم ساختن شرایط فروش اینترنتی پتو نرمینه و انواع دیگر پتو ها هست. فروش اینترنتی به دلایلی بسیار مهم هست. سود آور تر و کم هزینه تر از خرید های حضور هست.

ما هم بر این مهم آگاهی داریم. می دانیم که بسیار از خریداران امکان خرید حضوری انواع محصولات را ندارند. لذا فروش اینترنتی پتو نرمینه و غیر را فراهم و ساده کرده ایم. خرید راحت و ساده را با یک بار تجربه ادامه دهید.

مراکز فروش روفرشی | لیست قیمت روفرشی یزد

خرید مستقیم انواع پتو نرمینه از کاشان

اگر به دنبال نمایندگی فروش پتوی نرمینه بافت کاشان هستید، قصد خرید مستقیم انواع پتو نرمینه بافت کاشان را دارید. با ما تماس بگیرید. فروش مستقیم البته آسودگی خاطر بیشتری دارد. خرید مستقیم پتوی نرمینه از کاشان باعث خرید ارزان تر انواع پتو می باشد.

برچسب‌ها:, , ,

شرکت پتو نگین | قیمت پتو نرمینه مدل نگین دونفره

از جمله پر تکرار ترین جستجوها در گوگل در مورد انواع پتو در ایران، جستجوی شرکت پتو نگین و نیز قیمت پتو نرمینه مدل نگین دو نفره و یک نفره هست. البته بقیه پتو های کارخانه پتو نرمینه بافت کاشان نیز حجم بالایی از جستجو را به خود اختصاص داده اند. انواع پتوی نسیم یک و دو نفره، پتوی سروین ژله ای یک و دو نفره، پتوی ونلون یک و دو نفره و بقیه تولیدات این کارخانه تولید کننده پتو مشتریان زیادی دارند.

[us_separator]

شرکت پتو نگین نرمینه بافت کجاست؟

پتو نگین از جمله محصولات تولیدی کارخانه پتوی نرمینه بافت کاشان هست. این کارخانه از قدیمی ترین و فعال ترین تولید کنندگان پتو در سطح کشور هست.

تولید کننده انواع پتوی زیباست. تنوع طرح و رنگ در محصولات این کارخانه موج می زند. تنوع پتو یعنی پتوی گل برجسته، پتوی لوکس، پتوی بزرگسال، پتوی کودک، پتوی حریر و پتوی نوزاد.

گفتیم که پتوی زیبای نگین از محصولات جداب کارخانه پتو نرمینه کاشان هست. محصولات تولید شرکت پتو نرمینه بافت کاشان بر اساس استاندارد تولید می شوند. البته که معیار تولید بر اساس نیاز و سلیقه تمام سنین تولید می گردند. تنوع سایز نیز همیشه معیاری برای تولید هست.

[us_separator][us_cta title=”جهت تماس و شناخت کارخانه تولید کننده روفرشی” btn_label=”اینجا کلیک کنید” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fnirbaf.ir%2Fsale-of-12-meters-slippers-upholstery-production-and-wholesale-of-slippers-in-yazd%2F” btn_iconpos=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%2813%2C219%2C219%2C0.58%29%22%7D%7D”][/us_cta][us_separator]
[us_image image=”1276″ align=”center” style=”shadow-2″ animate=”fade”]

قیمت پتو نرمینه مدل نگین دونفره | فروش پتو نگین

خیلی از مشتریان و خریداران پتو که با ما تماس دارند، در خواست لیست قیمت پتوها را خواهان هستند. علت اصلی این درخواست لیست قیمت پتواین هست که بتوانند به قیمت پتو نرمینه مدل نگین دو نفره و یک نفره و نیز بقیه پتو دسترسی پیدا کنند. در مرحله بعد از دیدن لیست قیمت پتو، مقایسه لیست قیمت بکنند.

از چندین کارخانه لیست قیمت انواع پتو بگیرند. مقایسه تنوع پتویی و لیست قیمتی بکنند. در مرحله آخر اقدام به خرید نمایند.

این اقدام روند عادی و معمول خرید انواع پتو هست. اما چون لیست های قیمتی مداوم در حال تغییر هستند. نمی توانیم اینجا لیست قیمتی بدهیم. ناچاراً اعلام می کنیم که حتما باید تماس بگیرید. این تماس می تواند از طریق تماس و پیام واتساپ یا تلگرام باشد. کارشناسان فروش و مشاورین قبل ازفروش نیرباف همیشه آماده اند تا پاسخ گوی صدای گرم شما باشند.

گروه تولیدی نیرباف شبکه توزیع و پخشی به وسعت ایران دارد. نیازهای خرید خود را از ما بخرید. ما می دانیم که سلایق متفاوتند لذا برای مشتریان خود و سلایق آنها احترام قائلیم و تنوع محصولی را برای آنها فراهم کرده ایم.

با یک بار خرید از گروه نیرباف این وصف ساده را می پذیرید که در عمل ما آن را به عادت تبدیل کرده ایم. منتظر تماس شما هستیم.

[us_separator]

کارخانه پتو نرمینه بافت کاشان | پتو نگین

[us_separator]

کارخانه پتو نرمینه بافت کاشان را با توجه به اراده مقالات متعدد که در سایت قرار دادیم تا حدود زیادی توصیف کردیم.

شرکت نرمینه بافت که انواع پتو نرمینه را تولید می کند حتی کشور های همسایه ایران به خوبی می شناسند. محصولات تولیدی شرکت نرمینه بافت کاشان ایران زبان زد عام و خاص هست. انواع پتویکودوک و نوجوان، پتوی شب و غیر را در سایز ها و … متنوع به خاورمیانه صادرات می کند.

تاریخچه فعالیت کارخانه پتوبافی نرمینه کاشان

شرکت پتو بافی نرمینه در سال ۱۳۸۰ با جواز کسب تأسیس در زمینه تولید انواع پتو های سیلک از اداره کل صنایع استان اصفهان را گرفت است. لذا این شکت اقدام به خرید زمینی جهت احداث سالن های مورد نیاز تولیدی و تأسیسات مربوطه نموده است. لذا پس از خریداری کردن انواع ماشین آلات جدید و نصب این خطوط تولید پتو، در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسمی رسیده است.

شرکت پتو بافی نرمینه بافت در دو فاز با نصب ها و راه انـدازی های انواع ماشین های جدید نسبت به توسعه و پیشرفت کارخانه پتو بافی نموده است. لذا اقدام به افزایش تولید و افزایش تنوعات محصولاتی تولید شده خود کرده است. هم اکنون این کارخانه پتو بافی با ظرفیت اسمی تخته پتو در سـال به فعالیت خــود ادامه می دهد.

برچسب‌ها:, , , ,

قیمت پتو نرمینه نگین | خرید پتو از کارخانه مستقیم و حضوری

خریدار پتو نرمینه بافت کاشان هستید. قصد  دارید خرید پتو از کارخانه دارید. می خواهید قیمت پتو نرمینه نگین دو نفره و یک نفره را بپرسید. لذا ابتدایی ترین و راحت ترین راه پیدا شده برای شما، گوگل هست. لذا با مراجعه به گوگل متوجه می شوید که سایت های متفاوتی بالا می آید. اما به کدام گروه و سایت باید اعتماد کرد؟

قیمت پتو نرمینه نگین دو نفره و یک نفره

برای اعتماد کردن به یک گروه و یا سایت باید چه آیتم هایی را مد نظر گرفت؟ ابتدائا داشتن یک آدرس واضح و روشن برای هر فروشنده و تولید کننده بسیار مهم و اعتماد آور هست. لذا پیش نهاد می کنیم که حتما در تماس های خود با این سایت ها آدرس دقیق آنها بپرسید.

در مرحله بعدی، داشتن خط تلفن های معتبر بسیار مهم هست. مثلا داشتن خط تلفن ثابت همیشه اعتماد آور تر و معتبر تر از نداشتن خط ثابت هست. چرا که نشان از داشتن جایگاه و منزلت ویژه هست. از طرفی داشتن همراه اول دائمی همیشه معتبر تر از خطوط ایرانسل و خطوط اعتباری هست.

[us_iconbox title=”جهت گرفتن قیمت پتو نرمینه نگین یک و دو نفره با گروه تولیدی نیرباف تماس بگیرید.” title_size=”16px” img=”1156″]

گروه تولیدی نیرباف با داشتن یدی به وسعت بیش از چند دهه تلاش در تولید و فروش انواع محصولات مثل تولیدانواع روفرشی، انواع تشک های مسافرتی، انواع زیرانداز حصیر و جاجیم، انواع زیر سفره ای، انواع روبالش و بالش و فروش انواع پتوی ایرانی و خارجی همیشه مورد اعتماد معتمدین بازار بوده است.

نیرباف تیمی متشکل از متخصصین تولید و تیمی مجزا از طراحان و برنامه ریزان قوی و کهنه کار و جوان که سالهاست در ایران اعتماد خیلی ها را به خود جلب کرده اند.

دهکده ای از انواع محصولات و جالب ترین های بازار هست. نیزباف یک تیم نیست، یک وسعت هست. به پهنای ایران و فراتر از ایران. با وسعت دهکده نیرباف، تجارت کنید.

ما شما را در انتخاب  بهترین ها و پرفروش ترین های بازار یاری خواهیم کرد.

[/us_iconbox]

خرید پتو از کارخانه مستقیم و حضوری

برای خرید پتو از کارخانه بعد از بررسی منابع اعتبار آور و معتبر شما می توانید گروه تولیدی نیرباف را در بالاترین جایگاه میان رقبا دانست.

گروه تولیدی نیرباف به صورت تمام وقت سعی در پاسخ گویی دارد. تیم ما با تامین انواع پتو ایرانی نرمینه و غیر نرمینه و نیز انواع پتوی غیر ایرانی همیشه سعی در برآورده کردن نیاز های شما دارد.

از هر جای ایران که باشید می توانید به صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به خرید نمائید. گروه تولیدی نیرباف با ایجاد تمام درگاه های اعتماد ساز ممکن به شما نوید یک خرید امن را می دهد.

برچسب‌ها:, , , ,

قیمت پتو نرمینه مدل نگین و نسیم یک و دو نفره گل برجسته

شمای خریدار پتو نسیم و نگین نرمینه که به دنبال قیمت پتو نرمینه مدل نگین و نسیم یک و دو نفره گل برجسته هستید سعی کنید این مقاله را تا انتها بخوانید. اطلاعات لازم را در مورد پتو نسیم و نگین یک نفره و دو نفره شرکت نرمینه بافت بدست آورید. این مقاله اطلاعات زیادی در مورد پتو نسیم و نگین نرمینه بافت به شما خواهد داد. در طی مقاله انواع طرح و رنگ این دو پتوی به شما ارائه خواهد شد. لذا فرت را از دست ندهید. تا انتها با ما پیش بروید.

قیمت پتو نرمینه نگین و نسیم یک و دو نفره

حتماً قبوا دارید که که در ایران انواع پتو نرمینه در مدل های نگین، نسیم، سوپر آکرلیک، سروین و دیگر پتوهای این شرکت یکی از اجزا اصلی و لاینفک یک خواب راحت و گرم هست. چرا که به دلیل سبکی و گرمای خوب بسیار محبوب و مورد پسند هست. این تنوع به این خاطر هست که هیچ شرکت تولید کننده یا کارخانه پتویی در هیچ جای دنیا یک نوع پتو به تنهایی تولید نمی کند. تنوع تولید باعث جذب مشتریان بیشتر می شود. از طرفی سلایق متفاوت را پاسخ می دهد.

قیمت پتو نرمینه مدل نسیم یک نفره و دو نفره با مشخصات کلی و جامع

پتوی نسیم نیز یکی از انواع تولیدات پتو نرمینه بافت در کشور هست. این پتو دارای دو مدل کلی:

 1. پتو نسیم یک نفره
 2. پتو نسیم دو نفره

هست. که هر دو مدل تک نفره و دو نفره دارای تنوع هستند. این تنوع شامل: انواع رنگ و انواع طرح و موارد دیگر هست. به همین خاطر هم محبوبیت پیدا کرده است. مشخصات کامل و جامع این پتو به شرح زیر هست.

 • پتو یک نفره نسیم
 • وزن: 1.5 کیلو
 • ابعاد: 2.15 * 1.55 متر
 • هر کارتن: 14 تخته
 • پتو دو نفره نسیم
 • وزن: 2.3 کیلو
 • ابعاد: 2.35 * 2.15 متر
 • هر کارتن: 12 تخته

به علت نوسان قیمت ها تماس  یا از طریق واتس آپ یا تلگرام یا اینستاگرام پیام بذارید.

قیمت پتو نرمینه مدل نگین یک نفره و دو نفره با مشخصات کلی و جامع

بیان کردیم که تنوع تولید پتو توسط هر کارخانه پتو مثل کارخانه پتو نرمینه بافت نشان از توانمندی و مهارت در جذب خریداران پتو هست. کارخانه نرمینه باف هم از این قاعده پیرو کرده است. تنوع محصولات خود را بالا نگه داشته است.

از میان محصولات و تولیدات متنوع پتو نرمینه بافت می توان پتو نگین را نام برد. ما به عنوان فروشنده پتو نگین نریمنه بافت اطلاعات کامل و جامع آن را برای شما فراهم کرده ایم. تا با خیال راحت مشخصات این پتو و همراه با عکس و طرح و رنگ آن را قبل از خرید بدست آورید. بدون نگران و با آگاهی کامل خرید کنید.

مشخصات کامل پتو نگین
 • پتو نگین یک نفره
 • وزن: 2.2 کیلو
 • ابعاد: 2.15 * 1.55 متر
 • هر کارتن: 10 تخته
 • ***********
 • پتو نگین دو نفره
 • وزن: 3.5 کیلو
 • ابعاد: 2.35 * 2.15 متر
 • هر کارتن: 8 تخته
برچسب‌ها:, , , ,

تماس با ما

تماس تلفنی

تماس از طریق واتساپ

تماس از طریق تلگرام

اینستاگرام نیرباف

تماس با ما

اینستاگرام نیرباف

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها